Hielp u 15 maart 2017

stemfraude bestrijden, in het belang van onze kinderen?Nee, de meerderheid van de Nederlandse bevolking beseft nog niet de reden, waarom dit van belang is!

Even voorstellen


Laten wij eens anders kijken naar de realiteit, geen fictie, maar bloedserieuze feiten.

 

Ik ben me er van bewust, dat dit anders kijken (nog) niet iedereen gegeven is. Dat doet echter niets af aan de feiten, waar mee we geconfronteerd zijn, zonder dit te beseffen.

 

Als de al zittende oppositiepartijen evenals die politieke bewegingen, die naar een of meer kamerzetels azen, deze feiten in het parlement niet benoemen, zodat de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 slechts een (stemfraude)feest voor niet zulke snuggere en, al dan niet daardoor, chantabele aspirantpolitici, die daarom lid een volksverradersparlement en uit dat midden tot lid van Willem’s regering als voortzetting van Hitler’s kabinet o.l.v. Arthur Seyss Inquart gekozen worden, dan is het hoogste tijd voor een ander denkbeeld.

 

Een ander denkbeeld, die ook de van dezelfde gecorrumpeerde overheidswege gecontroleerde oppositiepartijen zittend danwel in wording natuurlijk kunnen negeren. Besef dan wel, dat dit voor het leven op deze planeet zeer ernstige gevolgen heeft. Gevolgen, die niet met geld te betalen zijn.

 

Mocht het bewustzijn van iemand uit deze oppositiepartijen deze beelden kunnen absorberen, dan zal ook hij of zij tot schokkende conclusies komen.

 

Is het toeval dat depopulatie van de wereldbevolking (Agenda 21) door Hans Alders namens PvdA in 1992 zelfs op de agenda van de Verenigde Naties is geplaatst? Heeft Hans dit in opdracht van een zekere familie, die zich koninklijk waant en van diens Bilderbergse partners in crime, aldaar ingediend?

Wordt het niet eens tijd om DEZE vragen in het parlement te stellen?

             

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vragen heb ik me zelf ooit gesteld en ben aan het rekenen gegaan, de uitkomsten zullen jullie doen schrikken, ik hoop op lefgozers, die zich in het belang van volgende generaties in de volgende rekensom vastbijten. Rekenen voor gevorderden, een vorm van bewust worden van de te onderzoeken resultaten

 

Tip: reken gerust mee in Excel.

 

We gaan in dit rekenmodel uit van 1 cent, in het jaar 2017 en als vaste gegeven beschouwen we:

 

doorsnede aarde 12.700 km,

soortelijk gewicht van Platina 21,5 kg per liter,

soortelijk gewicht van Goud 19,2 kg per liter,

soortelijk gewicht Zilver 10,5 kg per liter, 

dat via de chemtrails, die dagelijks over ons worden gesproeid, wereldwijd 13.000 ton zware metalen bevatten; giftige stoffen, die niet magnetisch zijn en het magnetische veld van de aarde met 20% blokkeren,

dat de Aarde een geschat elektrisch vermogen van 500 Kilowatt aan magnetisch veld per uur produceert,

dat het niet afgegeven vermogen van het magnetisch veld 20% en het

gemiddelde uitzettingscoëfficiënt 0,000013 per meter bedraagt.

 

Als variabelen voeren we in: de rente, Platina-dagprijs, Goud-dagprijs en Zilver-dagprijs.

 

Als we daarnaast weten dat Cern als de deeltjesversneller een vermogen van 80 maal de magnetische kracht van de aarde verbruikt, dat de Aarde draait richting het oosten en dus ook het weer uit die windrichting afkomstig moet zijn, hoeveel is deze cent dan waard bij een rentevoet van 5% over een rente na 2017 jaar, uitgedrukt in Platina, Goud en Zilver, met als waardebepaling de stukken van deze elementen met een grote van het aardvolume. In antwoord op deze eerste vraag: In Goud meer als 20.000.000.000 goudstukken zo groot als de Aarde.

 

Als 20% van het zonlicht tegen gehouden worden door genoemde chemtrails, hoeveel elektrisch vermogen wordt er dan tegen gehouden door deze troep. Als we ook weten dat als gevolg van het niet afgegeven vermogen van de aarde deze van binnen warmer zal worden, vraag 2, hoeveel zal de aarde dan in volume (km³) bij een temperatuurstijging van 1 graad Celsius toenemen? Het antwoord: ruim 10.000 km³

 

Vraag 3: wanneer trekken magneten elkaar aan en wanneer stoten ze elkaar af? Twee polen van dezelfde Noord- of Zuidpool stoten elkaar af, Noord en Zuidpool trekken elkaar aan.

 

Vraag 4: Waardoor kan het weer van uit het Westen komen ipv het Oosten? Omdat de straalstroom opzettelijk is gewijzigd.

 

Vraag 5: wat heeft dit voor een gevolgen voor het waterhuishouden voor al het leven op aarde? We krijgen het weer dat normaal boven de Pacific ontstaan niet meer maar van de Atlantische oceaan.   

 

De conclusies, naar aanleiding van vraag 1: wat zegt dit over een rentebeleid van Geld dat uit het niets wordt gecreëerd? Het geldsysteem is een bedrog om de mensheid te gijzelen en onder controle te houden.

 

Naar aanleiding van vraag 2: wat gebeurt er met planeet Aarde als de inhoud uitzet en onder druk komt te staan door het opwarmen als gevolg van het niet vrijkomen van de magnetische lading? Dan zal er druk op de tektonische platen, de korst om de aarde, ontstaan, met (meer) aardbevingen tot gevolg.

 

Naar aanleiding van vraag 3: wat gebeurt er als twee magneten met gelijke polen tegen elkaar gehouden worden? In het geval van Cern, waar het magnetische krachtenveld ruim 80 maal dat van de aarde is, wordt de aardkern uit balans gebracht, met als gevolg dat in de Pacific (Ring of Fire) 40 vulkanen uitbasten en dit veel aardbevingen veroorzaakt.

 

Naar aanleiding van vraag 4: wie is hiervoor verantwoordelijk en hoe is dit te stoppen? De bankiers, die ook het militair complex (van de Verenigde Staten) wereldwijd onder controle hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de genocide tegen de wereldbevolking. Zij voeren deze genocideplannen uit via geheime genootschappen zoals het uitvoeringsorgaan, dat bekend staat als de Bilderberg(misdaad)groep.

 

Naar aanleiding van vraag 5: hoe is dit te stoppen? En kunnen we dit omkeren? Bewustworden van, meehelpen met het aan het licht brengen van de Bilderbergbendeleden en hun sympathisanten als de daders en met het aan een volkstribunaal voorgeleiden van deze daders. 

 

Vinden onze al zittende- en aspirantvolksvertegenwoordigers, dat het nu hoogste tijd is dat wij allemaal eens van ons horen? Daarvoor hebben we op 15 maart 2017 de gelegenheid. Door kiezers bewust ervan te laten worden dat stemmen geven aan kandidaten, die deze depopulatieagenda helpt uitvoeren, dit vrijmetselaarsplan slechts tot voltooiing brengt. 

Deel dit gerust. Om namelijk alle deelnemende kandidaten ervan bewust te helpen laten worden, dat ze hun stemmen mislopen als ze deze bloedserieuze feiten negeren en dus de bevolking niet vertegenwoordigen. Of laat u liever onbenul regeren? 

  

 

 

 

http://www.nu.nl/associatieverdrag-oekraine/4464795/oekraineverdrag-wordt-niet-15-maart-goedgekeurd.html, nee, daarna, zo bedoelt Mark Rutte, want de verkiezingsuitslag staat al vast, althans, indien de meerderheid van alle Nederlanders niet zelf via www.verkiezingsuitslag.info de stemfraude helpen bestrijden.