Hielp u 15 maart 2017

stemfraude bestrijden, in het belang van onze kinderen?Nee, de meerderheid van de Nederlandse bevolking beseft nog niet de reden, waarom dit van belang is!

Contact

Aan de Verkiezingscommissie

of met dit formulier  

 

Bezoek  

 

De route plannen.
 


 


 

 

De bende van de criminele Hongaar Gyorgy Schwartz, beter bekend als George Soros, de macht achter alle politici, aan wie nog vele stemmers in onwetendheid hun macht tijdens de vierjaarlijkse schijnverkiezingen afgeven.  Geeft u nog steeds uw stem aan VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ook ChristenUnie en SGP, zelfs SP en FVD en vooral PVV en tenslotte niet in de laatste plaats D66 - dan geeft u ook deze bende een stem? Dan geeft u ook deze bende een stem. Stem 15 maart 2017 eens een keer ''niet vertrouwd" maar kies voor een betere wereld. "Stem vertrouwd" is niets anders dan kiezen voor meer van het oude, meer van het zelfde. U heeft eigenlijk geen andere keuze. Dankzij de Oranje Bovenvolksverraderskliek, die verkiezingen gestolen heeft. "Vertrouwd" is niet in staat de problemen op te lossen daar zij zelf deel van het probleem zijn en deze problemen hebben meehielpen veroorzaken. We kunnen geen problemen oplossen met meer van hetzelfde. Verandert er na de a.s. kamerverkiezingen niets, wilt u dan s.v.p. niet de Haagse politiek de schuld geven? U als kiezer, die vertrouwd blijft stemmen en immers voor het "vertrouwde" dus voor meer van hetzelfde heeft gekozen, heeft zelf daaraan schuld. U als kiezer heeft uw eigen lot in de hand. Onder volksvertegenwoordigers van de verouderde politiek is er slechts een, die zinnige taal verkondigt, namelijk Marianne Thiemen (PVDD). De overige kandidaten, die niet voor vernieuwing van de politiek (voor het bedrijven van politiek voor en door de bevolking) gaan, zullen wij als bevolking door nieuw bloed hebben te vervangen. Kortom, sla het stembiljet open en ga voorbij aan het vertrouwde en u zult zien dat er ruim voldoende aanbod van nieuw bloed is.  

  

 

 

SINDS WANNEER ZIJN 

MENSEN DIE OPKOMEN VOOR HUN NEDERLAND LANDVERRADERS EN 

POLITICI ALS TREKPOPPEN VAN GYORGY SCHWARTZ, DIE NAMENS HEM VOOR DE VERNIETIGING VAN DE SOUVEREINITEIT VAN NEDERLAND VERANTWOORDELIJK ZIJN 'THE GOOD GUYS'? 

Deze laatstgenoemde groep, de bende van Soros, zoals u Gyorgy beter kent, trekt alle registers open om het Nederlandse publiek niet te verleiden tot stemmen op partijen die de NEXIT ondersteunen.

De kandidaten, die nexit bepleiten, worden nu al gezien als landverraders, terwijl volgens Wikipedia die eretitel toch echt meer thuis hoort bij VVD, PvdA, D66, GL, CDA en CU. Bij dus politici, die als EU- en Euro-fielen massaal hebben meegewerkt aan het slopen van de souvereiniteit van Nederland en het vergroten van de macht van de een kleine groep van onbenoemde regeringsleiders, die Europa in een marxistische dictatuur helpen veranderen. Een dictatoriaal regime al la de vroegere Sovjet Unie, die  - nog erger dan toen - het voortbestaan van 70% van de wereldbevolking bedreigt.

De EU is evenals de VN aanvankelijk opgericht onder het mom van een voor de wereldbevolking goedbedoelende organisatie, destijds nog de EEG, waarin landen van Europa autonoom en democatisch bleven. Een samenwerking immers tussen die landen onderling, om elkaar te versterken, maar met respect voor de onderling culturele verschillen en elkaars grenzen. 

We zullen moeten terugkeren naar die samenwerkingsvorm, met een commissie als dagelijks bestuur, voor welke slechts een adviserende en controlerende, maar vooral geen beslissende rol is weggelegd, zonder Europees parlement, zonder supranationale werking en -mogelijkheden om op landelijk niveau via de grondwet de eigen nationale regelgeving een hogere werking te geven.

We mogen niet meer het Europese subsidiecircus in stand houden. Dit is namelijk een bron van fraude en corruptie. We kunnen werken met een begroting, die nooit hoger is dan 1 miljard per land in lasten en/of baten. Zo bepleit ik namens EPN al heel lang.

Met de moderne communicatiemethoden kunnen we zaken, die relevant zijn om op Europees gebied te regelen, ook regelen met de nationale parlementariërs, met altijd de mogelijkheid van corrigerende referenda in deze zaken die echt van belang zijn. 

Een euro of andere internationale munteenheid is prima giraal geld, doch ook op nationaal niveau moeten landen hun eigen monetaire nationale beleid kunnen voeren, naar het dualiteitprincipe zoals EPN SAMEN STERK VOOR NEDERLAND voorstelt.

De EU heeft geen bestaansrecht meer en is te ver gegaan. De macht van de bende van Soros is onaanvaardbaar groot en dient geheel afgebroken te worden door middel van ontbinding van de gehele EU en diens  parlement. Vervolgens kunnen wij SAMEN STERK VOOR NEDERLAND kandidaten, die het predicaat 'volksvertegenwoordiger' verdienen naar mate zij de (Nederlandse) bevolking in daden werkelijk vertegenwoordigen, de EU vervangen door een samenwerkingsverband naar EEG-model.

Samenwerking is prima en noodzakelijk, maar dit kan beter, effectiever, goedkoper en menselijker en last but not least democratischer dan in het huidige model van als het ware een volksverradersunie geregeld is. Een gedrocht van corruptie en verspilling en met plannen die de democratie, vrijheid en veiligheid van mensen bedreigen en hun welvaart en welzijn aantasten.

Kandidaten, die NEXIT bepleiten, zijn dan ook geen volksverraders, hooguit verraders van de dictatuur in Europa, die EU heet. De vraag is, kunnen wij via de stembus dit gedrocht elimineren, als we ons (willen) beseffen, dat verkiezingen door de bende van Soros is gestolen? 

Help daarom dan ook wederom stemfraude op 15 maart 2017 ditmaal zelf bestrijden.

http://www.nu.nl/associatieverdrag-oekraine/4464795/oekraineverdrag-wordt-niet-15-maart-goedgekeurd.html, nee, daarna, zo bedoelt Mark Rutte, want de verkiezingsuitslag staat al vast, althans, indien de meerderheid van alle Nederlanders niet zelf via www.verkiezingsuitslag.info de stemfraude helpen bestrijden.