Hielp u 15 maart 2017

stemfraude bestrijden, in het belang van onze kinderen?Nee, de meerderheid van de Nederlandse bevolking beseft nog niet de reden, waarom dit van belang is!

Help zelf stemfraude bestrijden?

Nee, (nog) niet, als het aan de meerderheid van de Nederlandse bevolking ligt; nog velen beseffen niet de reden, waarom ze in hun eigen belang niet moeten stemmen. De koninklijk wanende Willem en zijn nichtje Maxima lachen u vierkant uit.

Kost de eurocrisis 2 mrd? "Dat moet dan maar uit de pensioenreserves" zegt Jesse Klaver van GroenLinks zonder te beseffen dat Jetta Klijnsma (PvdA) deze reserves al aan de volksverradersunie kado heeft gedaan. "Zijn veel Nederlandse kiezers, die braaf hun stem aan koning Yasser Feras @jesseklaver en hun macht weggaven, zwakzinnig of zo @ArnoWellens?"

De reden, dat wij niet moeten stemmen, is niet zozeer om Rutte of zijn partij, die aan de macht is, maar gelegen in het feit, dat in werkelijkheid de geheime schaduwregering de macht in handen heeft. De zogenaamde verkiezingsoverwinning van Rutte met het behalen van 33 zetels is dan ook een krachtige vrijmetselaarsboodschap dat de Bilderbergsekteleden, inclusief Willem, die zich koninklijk waant, nog steeds aan de macht zijn. De vraag is alleen nog: hoe lang nog, want in het ooit zo machtige Babylonische bouwwerk zijn steeds meer scheuren zichtbaar. Er zijn allerlei schandalen die, als deze massaal uitlekken en het volk daardoor van de ernst ervan doordrongen is, Rutte en velen anderen binnen het politieke establishment, dus namens de allang illegaal regerende Oranje Bovenkliek van volksverraders uit rechtspraak, politiek en pers niet zullen overleven.

 

Heeft (volgens NOS) de meerderheid het vertrouwen in de politiek verloren? Meerderheid bleef de pers geloven en hun leugens voor waarheid klakkeloos slikken. Waarom gaat de meerderheid dan toch weer naar de stembus? Als nog velen niet beseffen dat ze hun stem en macht afgeven aan vertegenwoordigers van een criminele kliek, die rechtspraak en parlement in de zak heeft, dus democratie gijzelt en verkiezingen heeft gestolen om zo de bevolkiing te onderdrukken, dan is de bevolking, die steeds veel van hetzelfde kiest, zelf schuldig eraan, hoezo ze geen vertrouwen heeft in de politiek, zoals NOS meldt http://nos.nl/artikel/2159760-kiezers-zijn-helemaal-klaar-met-beloften-van-politici.html alleen ten behoeve van een andere en duistere agenda, waaraan dan ook nsbpropagandaroeptoeters meehelpen.

 

 

 

De bende van de criminele Hongaar Gyorgy Schwartz, beter bekend als George Soros, de macht achter alle politici, aan wie nog vele stemmers in onwetendheid hun macht tijdens de vierjaarlijkse schijnverkiezingen afgeven. Deze bende gaat akkoord met het in werking treden van het levensgevaarlijke vedrag genaamd CETA.

Wat betekent dat? 1. Een daling van de belastinginkomsten. Beide partijen schaffen bijna 99 procent van alle importheffingen af. Canada en de Europese Unie lopen daarmee miljoenen aan belastinginkomsten mis.2. Oneerlijke concurrentie. Canada heeft lagere productie-, arbeids-, milieu- en dierenwelzijn-standaarden. Dat betekent dat zij goedkoper kunnen produceren dan landen in de Europese Unie. Met als gevolg dat de Nederlandse concurrentiepositie op veel vlakken enorm verzwakt. 3. Meer teerzand en schaliegas. Omdat veel restricties onder het verdrag wegvallen kan Canada gemakkelijker teerzandolie en schaliegas naar de Europese Unie exporteren. Beide fossiele energiebronnen zijn slecht voor het klimaat en de productie ervan heeft een verwoestend effect op het milieu en de natuur. 4. De chloorkoe vol groeihormonen. De chloorkip komt er niet, maar de chloorkoe alsof dat minder erg zou zijn wel. Bovendien worden runderen en varkens in Canada vlak voor de slacht ingespoten met groeihormoon ractopamine. Dat is hier verboden vanwege zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van mensen. 5. De oligarchische VS houdt via deze achterdeur controle op Europa. CETA is een achterdeur voor multinationals uit de Verenigde Staten. Zo’n 80 procent van de Amerikaanse grote bedrijven heeft een vestiging in Canada en kan zich langs die weg ook op de Europese markt richten. Bedrijven uit de Verenigde Staten zijn al volop aanwezig op de Europese markt. Nieuw is dat zij met CETA gebruik kunnen maken van nieuwe rechten, die hen extra bescherming geven en de Nederlandse overheid straks, als CETA volledig is goedgekeurd, ook kunnen aanklagen als ze zich benadeeld voelen door nieuwe wetten die bijvoorbeeld (door Forum Voor Democratie) zijn opgesteld tot de bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier. Worden we er, ondanks alle nadelen, rijk van? Was dat maar waar, dan leverde het tenminste nog iets op. Volgens de Joint Study van de aan de deze VS collaborerende eurocommissarissen en Canadese overheid zal CETA een extra economische groei van 0,08% voor de EU opleveren. Dit komt neer op een extra 45 cent per EU inwoner, per week. Dat gebeurt niet nu meteen, maar pas zeven jaar nadat het verdrag van kracht wordt. Dit komt neer op een kopje koffie per elke 6 weken. Voor dat kopje koffie is dan wel een hele hoge prijs betaald.

 


Geeft u nog steeds uw stem aan VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ook ChristenUnie en SGP, zelfs SP en FVD en vooral PVV en tenslotte niet in de laatste plaats D66? Dan geeft u ook deze bende een stem. 

Stem 15 maart 2017 eens een keer ''niet vertrouwd" maar kies voor een betere wereld. "Stem vertrouwd" is niets anders dan kiezen voor meer van het oude, meer van het zelfde. U heeft eigenlijk geen andere keuze. Dankzij de Oranje Bovenvolksverraderskliek, die verkiezingen gestolen heeft. 

"Vertrouwd" is niet in staat de problemen op te lossen daar zij zelf deel van het probleem zijn en deze problemen hebben meehielpen veroorzaken. We kunnen geen problemen oplossen met meer van hetzelfde. 

Verandert er na de a.s. kamerverkiezingen niets, wilt u dan s.v.p. niet de Haagse politiek de schuld geven? U als kiezer, die vertrouwd blijft stemmen en immers voor het "vertrouwde" dus voor meer van hetzelfde heeft gekozen, heeft zelf daaraan schuld. U als kiezer heeft uw eigen lot in de hand. 

Onder volksvertegenwoordigers van de verouderde politiek is er slechts een, die zinnige taal verkondigt, namelijk Marianne Thiemen (PVDD). 

De overige kandidaten, die niet voor vernieuwing van de politiek (voor het bedrijven van politiek voor en door de bevolking) gaan, zullen wij als bevolking door nieuw bloed hebben te vervangen.

Kortom, sla het stembiljet open en ga voorbij aan het vertrouwde en u zult zien dat er ruim voldoende aanbod van nieuw bloed is.